Design


Branding er vigtig for alle virksomheder - store som små

Gennem branding kan du som virksomhed vise dens særegne kvaliteter ved sig selv og dens produkter, som gør, at forbrugeren vælger dit brandede produkt frem for et andet. Branding retter sig dog ikke kun til forbrugerne, men også til samarbejdspartnere og virksomhedens egne ansatte. Derfor er det også vigtigt for den lille virksomhed.

Brandingen har sit udspring i de brændemærker kvægfarmere brugte for at kunne skelne deres kvæg fra hinanden.

Branding er forskellige former for symboler, der har til formål at identificere forskellige produkter, tjenesteydelser eller virksomheder, så man kan skelne dem fra hinanden og samtidig en måde at differentiere sig fra ens konkurrenter. Branding udtrykkes typisk igennem kombinationer af navn, logo, design, slogans, indpakning mv., men i takt med udviklingen af branding af tjenesteydelser, koncepter og idéer sker branding også gennem værdier, holdninger, særlige handlemåder hos virksomhedens medarbejdere og særlige måder at involvere kunderne på. Tilsammen danner de brandets identitet og virksomhedens kultur.

Hvorfor bruge design?
Design kan være det, der gør forskellen på et standardprodukt og et konkurrencedygtigt produkt. Godt design betyder, at produkter og ydelser kan bære en højere pris og være mere efterspurgt. Det viser undersøgelser herhjemme og i udlandet. Virksomheder, der anvender design, klarer sig bedre end andre virksomheder. Derfor er design så vigtigt for den enkelte virksomhed.

Hvad er design?
Design er et samspil af en række discipliner, som supplerer hinanden i en innovativ proces. Man kan inddele disciplinerne i tre kategorier:
Kommunikationsdesign, produktdesign og interiørdesign.

Kommunikationsdesign handler om at gøre information appellerende og letforståelig for brugeren ved hjælp af visuelle virkemidler. For at opnå optimal effekt kræver det, at en lang række elementer spiller sammen – eksempelvis logo, typografi, brevpapir, visitkort grafik, brochurer, website mv. Et gennemført kommunikationsdesign er afgørende for et godt brand.

Industriel design/produktdesign handler om at udvikle materielle produkter. I enhver produktudviklingsproces er det essentielt, at form og funktion går op i en højere enhed, og at producenten tager udgangspunkt i brugerens behov og ønsker. Virksomheder der arbejder indenfor denne designdisciplin skaber forbrugsprodukter eller industrielle produkter til B-t-B markedet, hvilket kan være alt fra en termokande til en slamsuger.

Indretningsdesign handler primært om indretning af domiciler, butikker, hoteller, institutioner og restauranter. Desuden udgør indretning af private hjem en lille del af fagområdet. Særligt erhvervslivet er i stigende grad blevet opmærksom på, at et designet rum kan have en direkte indflydelse på kreativitet, effektivitet og velbefindende. Desuden kan indretningsdesign være med til at skærpe en organisationsstruktur og kultur, styrke et informationsflow samt differentiere en virksomhed i forhold til konkurrenter.

Hvordan design?

Vision, målsætning og strategi skal gennemtænkes og defineres før en designproces sættes i gang

• Definer virksomhedens holdning, strategi og forventning til designprocessen  
• Kend markedet og konkurrenterne
• Definer og afgræns opgaven
• Undersøg forskellige designvirksomheder og vælg en designer ud fra kompetencer, kreativitet og kemi[/show_more]

Brug for hjælp til en skarp profil?

Det er altid svært at se sin egen virksomhed udefra, derfor giver det god mening at få en konsulent til at komme med input til at styrke profilen, finde nye muligheder og lægge en strategi.

Få hjælp straks. Kontakt mig her